Waar?


Hoofdzetel/administratie: Willem Wenemaerstraat 35 - Gent  (bij Kinepolis, aan op- en afrit E17, E40 en Gentse binnen- en buitenring).
Privélessen: op een door de leerkracht nader te bepalen locatie in de regio groot-Gent.
Groepsrepetities afhankelijk van de grootte van de groep of het project op diverse locaties in de buurt van Gent-Zuid (Muinkparkwijk-Kunstenkwartier).


Hoe kan je ons bereiken?


Stel jouw vraag via het contactformulier hiernaast of bel naar het nr. 09 225 72 38 of stuur een SMS naar 0477 52 03 35  of 0472 37 57 77.

 

Inschrijven?

 

Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van de data en uurregeling van onze groepsactiviteiten (orkest, samenspel, muziekdagen, ...). Vanaf september vallen de samenspel/orkestrepetities op woensdagavond.

Sinds 27 mei kunnen leerlingen die nu privéles volgen al een lesuur vast leggen voor volgend schooljaar. Nieuwe leerlingen kunnen dat sinds begin juni. 

 

 

Lidgeld V.E.M.vzw

 

Het lidgeld van V.E.M.vzw voor het seizoen 2024-2025 bedraagt 85,-€ en omvat deelname aan orkest, ensembles, projecten en concerten alsook verzekering en administratie. Wie via VEM privélessen volgt, hoeft dit niet meer te betalen.

 

Prijzen privélessen


Voor de privélessen die worden georganiseerd via onze vereniging, hanteren wij volgende prijzen: Wekelijkse lessen: kaart van 5 (145 euro/2 maanden geldig) of 10 (280 euro/ 4 maanden geldig ). 

Onregelmatige lessen (enkel voor gevorderden/volwassenen): kaart van 10 lessen (315 euro/1 jaar geldig).

In deze prijzen is het lidgeld van V.E.M.vzw inbegrepen. Het lidgeld of lesgeld is niet terugvorderbaar noch overdraagbaar. Daarnaast kunnen sommige privéleerkrachten ook hun eigen prijzen hanteren. In dat geval is het lidgeld niet inbegrepen.

 

Nog enkele spelregels voor de privélessen:

 

* Een instrument leren bespelen vraagt oefening en wij gaan er van uit dat onze leerlingen voldoende gemotiveerd en enthousiast zijn om thuis regelmatig te oefenen.
* Voor jonge kinderen wordt een ouder/verantwoordelijke in de individuele les verwacht. Deze zal thuis ook het oefenen begeleiden. De ouder moet zelf geen muziekkennis hebben maar kan thuis in de lijn van de leerkracht met zijn kind oefenen.
* Lesafspraken voor individuele lessen kunnen verplaatst worden naar een ander moment binnen de week maar dit moet minstens 2 dagen vooraf aangevraagd worden.
* Voor wie een orkestinstrument bespeelt is samenspel/orkest een onmisbaar en essentieel onderdeel van de opleiding en wij nodigen alle betrokken leerlingen uit om aan te sluiten bij één van de groepen of
deel te nemen aan de aparte repetities voor ensembles.

 

U kan het volledige  huishoudelijk reglement en het privacy beleid van V.E.M.vzw downloaden via de link in de rechterkolom. 


Erkenning en steun:


V.E.M.vzw is erkend als socio-culturele vereniging door de Stad Gent en geniet de Steun van de Vlaamse overheid, departement cultuur, jeugd en media.