Waar?


Hoofdzetel/administratie: Willem Wenemaerstraat 35 - Gent  (bij Kinepolis, aan op- en afrit E17, E 40 en Gentse binnen- en buitenring).
Privélessen: op een door de leerkracht nader te bepalen locatie in de regio Gent.
Groepsrepetities afhankelijk van de grootte van de groep of het project op diverse locaties in Gent-Zuid (Muinkparkwijk-Kunstenkwartier).


Hoe kan je ons bereiken?


Stel jouw vraag via het contactformulier hiernaast of bel naar het nr. 09 225 72 38 of stuur een SMS naar 0477 52 03 35  of 0472 37 57 77.

 

Prijzen privélessen


Voor de privélessen die worden georganiseerd via onze vereniging, hanteren wij volgende prijzen: Wekelijkse lessen: kaart van 5 (145 euro/2 maanden geldig) of 10 (280 euro/4 maanden geldig/kan als gezinskaart) of 20 lessen (540 euro/enkel als gezinskaart bij min. 2 gezinsleden die les volgen). 

Onregelmatige lessen (enkel voor gevorderden/volwassenen): kaart van 10 lessen (315 euro/1 jaar geldig).

Betaling kan contant of op het rek.nr. BE08 2900 5209 7913 van V.E.M.vzw.

In deze prijzen is het lidgeld van V.E.M.vzw inbegrepen. Het lidgeld of lesgeld is niet terugvorderbaar noch overdraagbaar. Daarnaast kunnen sommige privéleerkrachten ook hun eigen prijzen hanteren. In dat geval is het lidgeld niet inbegrepen.

 

Lidgeld V.E.M.vzw

 

Het lidgeld van V.E.M.vzw voor het seizoen 2020-2021 bedraagt 135,-€ en omvat deelname aan orkest, ensembles, projecten, concerten alsook verzekering en administratie.


Nog enkele spelregels voor de privélessen:

 

(zie ook huishoudelijk reglement bij de inschrijving):
* Een instrument leren bespelen vraagt oefening en wij gaan er van uit dat onze leerlingen voldoende gemotiveerd en enthousiast zijn om thuis regelmatig te oefenen.
* Voor jonge kinderen wordt een ouder/verantwoordelijke in de individuele les verwacht. Deze zal thuis ook het oefenen begeleiden. De ouder moet zelf geen muziekkennis hebben maar kan thuis in de lijn van de leerkracht met zijn kind oefenen.
* Lesafspraken voor individuele lessen kunnen verplaatst worden naar een ander moment binnen de week maar dit moet minstens 2 dagen vooraf aangevraagd worden.
* Voor wie een orkestinstrument bespeelt is samenspel/orkest een onmisbaar en essentieel onderdeel van de opleiding en wij nodigen alle betrokken leerlingen uit om aan te sluiten bij één van de groepen of
deel te nemen aan de aparte repetities voor ensembles.
* Omdat elke school/organisatie een eigen pedagogisch-didactische aanpak heeft, schrijven wij geen leerlingen in voor privélessen die elders ook instrumentles (zelfs een ander instrument)
en/of notenleer volgen. Zo vermijden we dat leerlingen af te rekenen hebben met andere benamingen, verschillende aandachtspunten, nieuwe werkwijze enz.  Bovendien vermijden we daarmee ook overlappende repetities/projecten/concerten e.d. 
* Indien er (niveau)-groepen worden gemaakt, zijn het onze leerkrachten die de groepen indelen.
* Hoewel we dit tot een minimum beperken, kan het gebeuren dat de leerkrachten, als professionele muzikanten, zelf een concert spelen en daarvoor een les moeten verplaatsen. Uiteraard wordt dan een
inhaalles voorzien of er wordt die week geen les aangerekend. Enige mate van flexibiliteit kan nodig zijn waarvoor dank!


Erkenning en steun:


V.E.M.vzw is erkend als socio-culturele vereniging door de Stad Gent en geniet tot  de Steun van de Vlaamse overheid, departement cultuur, jeugd en media.